เกษตรกรสนใจร่วมปรับเปลี่ยนเพาะปลูกตาม Agri-map แล้วกว่า 190,000 ไร่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พอใจการดำเนินโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมหรือ Zoning by Agri-map ระบุ 2 ปีที่ผ่านมา มีเกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิตไปกว่า 190,000 ไร่ ขณะที่แผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 มีเป้าหมายปรับ เปลี่ยนทั้งหมดกว่า 260,000 ไร่
Continue reading “เกษตรกรสนใจร่วมปรับเปลี่ยนเพาะปลูกตาม Agri-map แล้วกว่า 190,000 ไร่”

หนูอยากให้พ่อ…”เลิกบุหรี่”

“หนูอยากให้พ่อเลิกบุหรี่” ความในใจจากลูกๆ ที่หวังอยากให้พ่อหยุดสูบบุหรี่ เพราะโรคต่างๆ ที่ตามมาจากการสูบบุหรี่ ไม่ว่าจะเป็น มะเร็งปอด ถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจ และเส้นเลือดในสมอง ทำให้คนในครอบครัวเจ็บปวดกับการทรมานด้วยโรคดังกล่าวของผู้สูบบุหรี่
Continue reading “หนูอยากให้พ่อ…”เลิกบุหรี่””

ถนนคนเดินเชียงใหม่

ถ้าอยากช้อปปิ้งแบบสนุก แปลกใหม่ ที่เมืองไทยมีตลาดขายของที่เรียกว่า ถนนคนเดิน ซึ่งจะมีการปิดถนนไม่ให้รถวิ่งชั่วคราว แล้วมีการนำสินค้ามาวางขายแทนตามช่วงเวลาที่กำหนด
Continue reading “ถนนคนเดินเชียงใหม่”

พร้อมรับมือน้ำเหนือกทม.เฝ้าระวังบ้านนอกแนวเขื่อน

กทม.เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเหนือ เผยกระทบเฉพาะบ้านนอกแนวเขื่อน มีแผนการช่วยเหลือประชาชนด้านต่างๆแล้ว พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยว่า จากการคาดการณ์ปริมาณฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา และการประเมินสถานการณ์น้ำจากกรมชลประทาน ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณน้ำเหนือที่จะเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่ที่ 2,160 ลบ.ม. ต่อวินาที Continue reading “พร้อมรับมือน้ำเหนือกทม.เฝ้าระวังบ้านนอกแนวเขื่อน”

ใบเสมาบ้านกุดโง้ง

นับเป็นอีกหนึ่งอนุสรณ์สถานและโบราณวัตถุอันล้ำค่าสืบทอดมาจากประวัติศาสตร์อันยาวนานที่อยู่คู่กับจังหวัดชัยภูมิ ใบเสมาบ้านกุดโง้งแห่งนี้เป็นเสมาหินทรายศิลปะทวารวดีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-13 ที่พบในภาคอีสานอันเป็นโบราณวัตถุอันเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงชุมชนในยุคสมัยทวาราวดีซึ่งเป็นยุคของกาลเวลาที่พุทธศาสนาลัทธิหินยานได้มีการเผยแผ่เข้ามา Continue reading “ใบเสมาบ้านกุดโง้ง”

‘รางวัลอีสานทองคำ’ ผู้นำด้านสุขภาวะ

พิธีมอบรางวัลอีสานทองคำ ประจำปี 2560 แก่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะ 67 ราย ที่ จ.ขอนแก่น ที่โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) เป็นประธานพิธีมอบรางวัลอีสานทองคำ ประจำปี 2560 Continue reading “‘รางวัลอีสานทองคำ’ ผู้นำด้านสุขภาวะ”