กทม.เล็งพื้นที่ย่านตะวันออกใกล้โรงพยาบาลสิรินธรเตรียมบ้านรองรับคนแก่งที่เพิ่มขึ้นอีก 10 ปีข้างหน้า นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ด้วยพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีประชากรสูงอายุจำนวนกว่า 900,000 คน และในอีก 10 ปีข้างหน้า ประชากรสูงอายุเพิ่มมากขึ้นเป็นกว่า 1,500,000 คน

ดังนั้น ผู้ว่าฯกทม. จึงได้วางโครงการดูแลเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดย กทม.ได้วางแนวทางการก่อสร้างบ้านพักคนชราเพิ่มเติม จากปัจจุบันที่ กทม.มีบ้านพักคนชราบางแค2 ให้บริการเป็นที่พักพิงแก่ผู้สูงอายุ ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย ซึ่งอยู่ในความดูแลของ กทม. โดยปัจจุบันมีผู้สูงอายุจำนวนกว่า 130 คน ให้บริการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร โดยมีห้องกายภาพ นักกายภาพ ทีมพี่เลี้ยงคอยดูแล ทีมแพทย์ซึ่งจะเข้ามาดูแลตรวจอาการเป็นประจำ นอกจากนี้ ยังมีศาลาธรรมให้ผู้สูงอายุทำวัตรเช้า-เย็น และจัดกิจกรรมสันทนาการเป็นประจำทุกวัน แต่ด้วยจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น และมีความต้องการที่พักพิงในช่วงบั้นปลาย ทำให้ กทม.ได้วางแผนการจัดหาพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการสร้างบ้านพังพิงผู้สูงอายุเพิ่มเติม

นายทวีศักดิ์ กล่าวต่อว่า กทม.อยู่ระหว่างทำการสำรวจพื้นที่เหมาะสม เพื่อก่อสร้างดำเนินโครงการบ้านพักพิงผู้สูงอายุ ซึ่งจะต้องเป็นพื้นที่เหมาะสม สามารถเป็นที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้อายุทั้งชายและหญิง และอยู่ใกล้โรงพยาบาล เพื่อสะดวกในการดูแลจัดบริการทางการแพทย์ คน ซึ่งขณะนี้ กทม.ได้ข้อสรุปในการปรับปรุงพื้นที่อาคารบริเวณโรงพยาบาลสิรินธร ซึ่งจะต้องมีการดูแลผู้สูงอายุในทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง ที่ต้องจัดสรรเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ กทม.วางโครงการเตรียมพร้อมในการจัดสรรงบประมาณปี 2562 เพื่อดำเนินโครงการในรูปแบบนำร่อง ปรับปรุงอาคารบางส่วนของโรงพยาบาล เพื่อเปิดรับผู้สูงอายุพักพิงได้ก่อน และจะวางแนวทางดำเนินโครงการแบบครบวงจรต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth