ฮิสโตนเป็นโปรตีนในนิวเคลียสของเซลล์ที่จัดเรียงดีเอ็นเอเกลียวคู่ไว้ในหน่วยโครงสร้างที่เรียกว่านิวคลีโอโซม แต่ละนิวคลีโอโซมทำจาก DNA ที่ม้วนตัวเป็นสปูลรอบโปรตีนฮิสโตนแปดตัวเพื่อบีบอัดดีเอ็นเอเพื่อให้เข้ากับเซลล์ได้พอดีซึ่งมันบรรจุอยู่ในโครมาติน การดัดแปลงทางเคมีภายหลังของโซ่กรดอะมิโนในโปรตีนเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อการบีบอัดของโครมาติน

และการแสดงออกของยีนโครมาตินจะถูกควบแน่นน้อยกว่าและจะมียีนในส่วนของส่วน DNA ด้านในนั้นจะสามารถแสดงออกได้ในทางตรงข้ามหากฮิสโตนไม่ใช่อะซิติเลต จะมีความข้นมากขึ้นและยีนนั้นจะไม่แสดงออกมา การวิจัยที่ดำเนินการในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่าการดัดแปลงฮิสโตนหลังเกิดการเปลี่ยนแปลงในการแสดงออกของยีนโดยไม่ส่งผลต่อลำดับดีเอ็นเอ ความแปรปรวนของ epigenetic เหล่านี้มีผลต่อการพัฒนาของมะเร็งชนิดต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบว่าสมมติฐานนี้นำไปใช้กับโรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้หรือไม่นักวิจัยหลายกลุ่มประสานงาน