ผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อด่านด่านภูมิคุ้มกันอาจขึ้นอยู่กับเซลล์ B ในเนื้องอกซึ่งตั้งอยู่ภายในกลุ่มเซลล์ภูมิคุ้มกันพิเศษที่เรียกว่าโครงสร้างต่อมน้ำเหลืองในระดับอุดมศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์ B ชนิดของเซลล์ภูมิคุ้มกันที่รู้จักกันในการผลิตแอนติบอดีเป็นทำนายการตอบสนองต่อด่านด่านในผู้ป่วยที่มีเนื้องอกมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนและมะเร็งเซลล์ไต

สารยับยั้งจุดตรวจมีศักยภาพในการอยู่รอดในระยะยาวแก่ผู้ป่วยในมะเร็งหลายชนิด แต่ไม่ได้ประโยชน์เท่ากันทุกประการ ก่อนหน้านี้นักวิจัยได้ระบุตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่มีประโยชน์หลายอย่างซึ่งเป็นประโยชน์ในการระบุผู้ป่วยที่อาจได้รับประโยชน์จากด่านด่านการมีอยู่ของเซลล์ B และตำแหน่งภายใน TLS ซึ่งทำหน้าที่เป็นต่อมน้ำเหลืองในเนื้องอกนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตอบสนองต่อด่านด่านซึ่งบ่งบอกถึงการมีปฏิสัมพันธ์แบบไดนามิกระหว่างองค์ประกอบต่างๆของระบบภูมิคุ้มกัน