คลังยึดโมเดลจีนแก้จนเฟส2 ช่วยปั้นรายได้ทะลุแสนต่อปี

คลังยึดโมเดลจีนแก้จนเฟส2 ช่วยปั้นรายได้ทะลุแสนต่อปี

admin No Comment
news

คลังยึดโมเดลจีนแก้จนเฟส2 ช่วยปั้นรายได้ทะลุแสนต่อปี
คลังนัดถกบัตรคนจนเฟสสอง ยึดโมเดลจีนแก้จนปั้นรายได้ต่อหัวเกินแสนบาท ให้หลุดพ้นเส้นความยากจน เริ่มต้นปีหน้า

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในวันที่ 20 พ.ย. 60 จะหารือร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาตนเองให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะสอง โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับรายได้ผู้ลงทะเบียน 11.46 ล้านคน ให้มีรายได้มากกว่า 1 แสนบาทต่อปี  และหลุดพ้นจากเส้นความยากจน  โดยมีโจทย์สำคัญที่จะต้องเร่งศึกษาใน 4 ด้าน ได้แก่  โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ โอกาสในการศึกษา โอกาสในการหางานทำ และโอกาสในการเข้าถึงหรือเป็นเจ้าของปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นกับชีวิต
 

“โครงการสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 2 จะมีความชัดเจนในเดือน ธ.ค. นี้ โดยต้องมีการหารือกับเจ้าหน้าที่ เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับหลายหน่วยงาน อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และภาคเอกชน คาดว่าจะเริ่มดำเนินโครงการได้ต้นปี 61”
 
นายสมชัยกล่าวว่า แนวทางการเพิ่มรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อยเบื้องต้น จะศึกษารูปแบบจากประเทศจีน แต่จะปรับให้เหมาะสมกับประเทศไทย โดยจะส่งคนไปถามผู้ที่มีรายได้น้อยว่าต้องการสิ่งใด ซึ่งคนในเมืองหรืออยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร กับคนที่อยู่ชนบท กับต่างจังหวัด ความต้องการแตกต่างกัน.
 
ขอบคุณข้อมูล จาก เดลินิวส์