ทบ.ตั้ง 553 จุดบริการประชาชนตลอดเทศกาลสงกรานต์

ทบ.ตั้ง 553 จุดบริการประชาชนตลอดเทศกาลสงกรานต์

admin No Comment
news

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ในวันนี้ นับเป็นวันแรกที่กองทัพบกได้เริ่มเข้าอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561

โดย พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบหมายให้หน่วยทหารของกองทัพบกร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ จัดตั้งจุดบริการประชาชน 553 จุดในพื้นที่สำคัญของแต่ละจังหวัด ได้แก่ บริเวณเส้นทางคมนาคมสายหลัก พื้นที่หน้าค่ายทหาร พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ สถานที่ท่องเที่ยว เส้นทางก่อนถึงด่านชายแดน เป็นต้น โดยมีการอำนวยความสะดวกประชาชนตลอด 24 ชั่วโมงในหลายด้าน อาทิ เป็นพื้นที่พักรถ-พักคน สอบถามเส้นทาง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตรวจเช็คสภาพรถ บริการน้ำดื่ม-กาแฟ รวมถึงเป็นจุดรับแจ้งเหตุด่วน

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้หน่วยทหารของกองทัพบกในนามกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจะดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2558 เรื่อง “มาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ” โดยปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ประชาชนในพื้นที่และจิตอาสา ด้วยการตั้งจุดตรวจความมั่นคง จุดตรวจป้องปรามการกระทำผิดกฎหมาย การเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมระงับเหตุ การเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลเข้าดูแลผู้เจ็บป่วย การดูแลความปลอดภัยสาธารณะ และการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จัดกิจกรรม ขณะเดียวกันในพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศ กองกำลังป้องกันชายแดนได้ประสานส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดการกระทำผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์ของมิจฉาชีพในห้วงเทศกาล ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ และร่วมเป็นหูเป็นตาในการดูแลความปลอดภัยสาธารณะ

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา กองทัพบกได้มีการวิเคราะห์สถิติข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละจังหวัด เช่น เส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุ ช่วงเวลา สาเหตุ พฤติกรรมเสี่ยง พร้อมวางมาตรการป้องกันในแต่ละพื้นที่ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุให้มากยิ่งขึ้น จากสถิติดังกล่าวพบว่ารถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุสูงสุด สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการดื่มสุราและความประมาท สำหรับจุดที่เกิดอุบัติเหติบ่อย คือพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น เส้นทางตรงยาว และทางโค้ง โดยจากข้อมูลดังกล่าวหน่วยทหารในพื้นที่ได้ประสานการปฏิบัติร่วมกับส่วนราชการท้องถิ่น ชุมชน และจิตอาสา เพิ่มมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ อาทิ ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์แจ้งเตือน เพิ่มไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับภูมิทัศน์ข้างทาง การตัดแต่งต้นไม้ การติดตั้งอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย เช่น ยางรถยนต์, ปลูกต้นกล้วยลดแรงปะทะข้างทาง, ติดตั้งลูกระนาดเพิ่มความฝืดของถนน เป็นต้น นอกจากนี้ได้ร่วมกับชุมชนในการจัดตั้ง”ด่านชุมชน”และ “ด่านครอบครัว” ช่วยยับยั้งไม่ให้คนดื่มสุราใช้ยานพาหนะ รวมทั้งรณรงค์หลีกเลี่ยงการใช้จักรยานยนต์ช่วงเทศกาลเพื่อลดการสูญเสียด้วย.-สำนักข่าวไทย