ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าที่มีความเสถียรสูงที่สุดในโลก เมื่อปีที่แล้วบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 25.1 ในร้านค้าปลีกธรรมชาติอาหารทะเลซึ่งให้บริการด้านการจัดการอย่างมืออาชีพแก่ร้านค้าปลีกไทยสำหรับเคาน์เตอร์อาหารทะเลของพวกเขา ไทยยูเนี่ยนจะซื้อกิจการเพิ่มอีก 40% ในปีนี้นายฤทธิรงค์กล่าว นอกเหนือจากธุรกิจหลักแล้ว บริษัทยังเปิดให้ลงทุนในธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ใ

นภาคอาหารเช่นโปรตีนจากพืชหรือโปรตีนจากแมลงเพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของการใช้โปรตีนธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก เรามีความสนใจในธุรกิจใด ๆ รวมถึง startups สำหรับเทคโนโลยีอาหารที่สามารถรองรับความสามารถของ บริษัท ในการแข่งขัน ฤทธิรงค์มองเห็นอนาคตที่ดีของอุตสาหกรรมอาหารทะเลเนื่องจากจำนวนผู้บริโภคอาหารทะเลยังคงเพิ่มขึ้น เนื่องจากความกังวลเรื่องสุขภาพอาหารทะเลยังคงเป็นที่นิยมมีความต้องการสูงและมีช่องว่างในการเติบโตมากกว่าอุตสาหกรรมสัตว์ปีกหรือเนื้อวัว แต่เราจำเป็นต้องเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่และตลาดใหม่เนื่องจากตลาดโลกกำลังมีการเปลี่ยนแปลง