ทางการเขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง ได้ยืนยันว่ามีการตรวจพบเชื้อกาฬโรคในผู้ป่วย 2 ราย ที่เดินทางมาจากเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ซึ่งอยู่ทางแถบตอนเหนือของจีนทำให้เกิดการป้องกันและเข้าควบคุมโรคในเบื้องต้นแล้วผู้ป่วยทั้งสองรายได้รับการรักษาที่สถาบันทางการแพทย์ในเขตฉาวหยางอย่างเหมาะสมแล้ว และได้มีการใช้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคแล้ว

โดยเชื่อว่าโรคดังกล่าวจะไม่ได้แพร่กระจายแต่อย่างใดศูนย์ป้องกันควบคุมโรค สาธารณรัฐประชาชนจีน ระบุว่า ความเสี่ยงที่เชื้อจะแพร่กระจายของกาฬโรคนั้น ค่อนข้างต่ำเป็นอย่างมาก พลเมืองปักกิ่งยังคงสามารถไปทำงาน ใช้ชีวิตประจำวัน และไปสถาบันทางการแพทย์ได้ตามปกติโดยไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดการติดเชื้อใดๆ ทั้งนี้ กาฬโรค เป็นโรคที่ติดต่อที่มีสาเหตุจากแบคทีเรีย เยอร์ซีเนีย เพสติสแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กาฬโรคที่ต่อมน้ำเหลืองกาฬโรคแบบโลหิตเป็นพิษและกาฬโรคปอดสำหรับชนิดที่พบในผู้ป่วยทั้งสองรายนั้นเป็นชนิดกาฬโรคในปอดเป็นชนิดที่อันตรายที่สุด ส่งผลให้มีไข้สูง หายใจติดขัด และอาจเสียชีวิต มีหนูหรือหมัดเป็นพาหะ สามารถแพร่กระจายได้ทางอากาศและติดต่อได้ผ่านการไอ