สหภาพแรงงานฟูจิคูระปราจีนบุรี โพสต์ข้อความพร้อมภาพใบประกาศเรื่องโครงการสมัครใจลาออกปี 2020 โดยมีรายละเอียดดังนี้เนื่องด้วยในปัจจุบัน สภาพธุรกิจของบริษัทกำลังประสบปัญหาอย่างมาก ความต้องการของลูกค้าลดต่ำลง รวมทั้งผลกระทบจากปัจจัยด้านอื่น ๆ จึงส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงจำเป็นต้องเปิดโครงการสัมครใจลาออกประจำปี 2563

สำหรับพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ มีหลายแห่งทั่วประเทศ ทั้งโรงงานอยุธยา, กบินทร์บุรี, นวนคร 1, นวนคร 2, นวนคร 3, ปราจีนบุรี, ลำพูน, สำนักงานใหญ่ และสำนักงานขายกรุงเทพฯโดยมีต้องการจำนวนคนสมัครใจลาออกราว 1,500 คน ระยะเวลาส่งในสมัคร 24 ก.พ.-13 มี.ค. 63 และจะได้รับค่าชดเชยในวันที่ 23 มี.ค. 63