ปลัดมหาดไทย เผยให้เวลากรรมการสอบกรณี ผู้ว่าฯ จันทบุรี 30 วัน ระหว่างนี้ยังทำหน้าที่ต่อ ยอมรับเป็นคนดี แต่การตัดสินอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริง

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงความคืบหน้ากรณี นายวิทูรัช สีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรียื่นหนังสือลาออก ภายหลังเกิดปัญหาผิดพลาดเรื่องการใช้ถ้อยคำในหนังสือเวียนเรื่องการตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นอกสถานที่ ว่า ขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว โดยมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นคณะกรรมการ กรอบเวลา 30 วัน สำหรับหนังสือลาออกดังกล่าวจะมีผลในเดือนมีนาคม ระหว่างนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรียังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การพิจารณาเรื่องนี้ต้องแยกส่วนระหว่างผลงานในอดีตกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น กรณีนี้มีประชาชนจำนวนมากเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีทำหน้าที่ต่อ ทั้งท้องถิ่น ชุมชน ได้ทำหนังสือมายังกระทรวงมหาดไทยด้วย แต่การตัดสินใจของกระทรวงก็จะอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริง

“ท่านเป็นคนมีความรู้ความสามารถก็เป็นเหตุผลสำคัญ โดยเฉพาะความเป็นคนดีซึ่งเป็นที่ประจักษ์ ส่วนจะยับยั้งงหนังสือลาออกหรือไม่ จะให้เวลาหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน 30 วัน หลังจากนั้นจะพิจารณาประเด็นอื่น ๆ” นายฉัตรชัย กล่าว

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ได้กำชับไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เพิ่มความระมัดระวังอย่างเต็มที่ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด และให้ถือเป็นบทเรียนไม่ให้เกิดขึ้นอีก.-สำนักข่าวไทย