รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เผยความคืบหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลรอบ 2 เพื่อจัดทำแผนให้เกิดประโยชน์กับประชาชน ยันไม่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนวัคซีนพิษสุนัขบ้า

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ว่า การดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 เบื้องต้นทราบว่าประชาชนมีความต้องการด้านสาธารณูปโภค น้ำอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการประกอบอาชีพ เป็นต้น ซึ่งเป็นการสรุปจากการลงพื้นที่พูดคุยกับประชาชน ส่วนการทำแผนงานโครงการต่าง ๆ ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการทบทวนในพื้นที่

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลรอบที่ 2 เพื่อจัดทำแผนตามความต้องการของประชาชนให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ในชุมชน โดยการเสนอมาที่คณะกรรมการจังหวัด เพื่อพิจารณาร่วมกับภาคเอกชนและสถานศึกษาให้เกิดความโปร่งใสและเกิดประโยชน์กับประช่าชนในพื้นที่ ขณะที่เรื่องงบประมาณ จะมีการอนุมัติได้ภายในเดือนเมษายน 2561 จากการประเมินผลการลงพื้นที่ที่ผ่านมา อยู่ในเกณฑ์ดี ก่อนที่กระทรวงมหาดไทยจัดทำการรวบรวมและประมวลผลในรอบที่ 1 ให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ ส่วนแผนการ ต้องรอความชัดเจนในรอบที่ 2

ส่วนกรณีพื้นที่ท้องถิ่นขาดแคลนวัคซีนพิษสุนัขบ้า พล.อ.อนุพงษ์ ยืนยันว่า ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าว แต่เชื่อว่าจะสามารถจัดการได้ เพราะมีปศุสัตว์ประจำท้องถิ่นอยู่แล้ว.-สำนักข่าวไทย