รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่น อายุ 38 ปี ประกาศเว่าตนจะขอใช้สิทธิ์ลาเลี้ยงลูก 2 สัปดาห์ นับว่าเป็นครั้งแรกที่รัฐมนตรีญี่ปุ่นประกาศเรื่องนี้ต่อสาธารณชนรัฐมนตรีรายนี้กล่าวด้วยความหวังอีกว่า ตนหวังจะให้การตัดสินใจของตนเปลี่ยนมุมมองของคนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ชาย เกี่ยวกับการลาหยุดเลี้ยงลูก และอยากให้คุณพ่อที่มีลูกเกิดใหม่ทำตาม

อย่างไรก็ตาม การลาหยุดนี้ เป็นแบบเว้นช่วง ซึ่งอาจลดเวลาการทำงานในบางวันลง หรือทำงานจากบ้าน ซึ่งจะครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือน แต่เวลารวมก็จะเท่ากับการลา 2 สัปดาห์เช่นเดิมด้านนายโยชิฮิเดะ สุกะ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น กล่าวว่า ส่วนตัวก็หวังเช่นกันว่าการตัดสินใจของนายโคอิซุมิ จะช่วยเปลี่ยนทัศนคติต่อการลาหยุดไปเลี้ยงลูกของผู้ชายในทางที่ดีขึ้น