สมาชิกคณะกรรมการเลือกตั้งใหม่ 5 คนได้รับการอนุมัติจากพระมหากษัตริย์

สมาชิกคณะกรรมการเลือกตั้งใหม่ 5 คนได้รับการอนุมัติจากพระมหากษัตริย์

admin No Comment
news

การแต่งตั้งสมาชิกใหม่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งห้าคนซึ่งมีหน้าที่หลักในการเตรียมการสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกที่ทำรัฐประหารซึ่งคาดว่าในปีหน้าจะได้รับการอนุมัติจากพระมหากษัตริย์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้แต่งตั้งนายอิทธิภัทรบุญประกอบประธาน EC และอีก 4 คนเป็นสมาชิกของ EC ได้แก่ นายศิริ – อนันต์ไพบูลย์ธวัชชัยธีโอไพบูลย์ฉัตรชัยจันทร์ประศรีและปกรณ์มะขามป้อม

พระบรมราชโองการได้รับการตีพิมพ์ลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561

คณะกรรมการคัดเลือกได้รับการเสนอชื่อเจ็ดชื่อเพื่อนั่งในสมาชิกเจ็ดคนของ EC แต่มีเพียงห้าคนที่ได้รับการรับรองโดย NLA เท่านั้น คณะกรรมการกำลังอยู่ในระหว่างการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นสองตำแหน่ง

การกล่าวสุนทรพจน์ก่อนที่พระบรมราชโองการได้มีการเผยแพร่ขึ้นนายศุภชัยสมาธิอดีตประธานสหภาพยุโรปกล่าวว่าเขาจะปล่อยให้พรรคคอมมิวนิสต์ใหม่พิจารณาว่ามีผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 616 รายที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ การแต่งตั้งอย่างเป็นทางการของผู้ตรวจการสำรวจความคิดเห็นจะทำโดยใหม่ EC เขาเพิ่ม

ชะตากรรมของผู้ตรวจการเลือกตั้งได้กลายเป็นกระดูกของความขัดแย้งระหว่าง EC ออกและกลุ่มสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่ากลัวมากอาจต่อการล่าช้าการเลือกตั้งทั่วไป