สำนักสงฆ์น้ำตกธรรมรส

สำนักสงฆ์น้ำตกธรรมรส

admin No Comment
travel news

สถานที่สำหรับคนสนใจการวิปัสสนากรรมฐานที่โอบล้อมด้วยบรรยากาศอันร่มรื่นโดยมีหลวงพ่อคล้าย ฐิตธมฺโม หรือที่รู้จักกันดีว่าหลวงพ่อธรรมรส เป็นเจ้าสำนัก ด้วยพื้นที่กว่า 500 ไร่ ภายในอาณาบริเวณจึงเต็มไปด้วยสิ่งปลูกสร้างมากมาย เช่น พระพุทธรูปปางพระเจ้าเปิดโลก พระโพธิสัตว์ หอระฆังปราบมาร รูปปั้น พระพุทธองค์ทรงโปรดองคุลีมาล พระอินทร์มาดีดพิณสอนธรรม รูปปั้นหลวงพ่อโต และวนอุทยานสงฆ์ น้ำตกธรรมรส

ที่ตั้ง : ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง การเดินทาง : จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 344 (ถนนสายบ้านบึง-แกลง). ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand