การค้าและการลงทุนจะเป็นจุดเน้นของการเยือนภูฏานของนายพลประยุทธ์จันทร์ – โอ – ชาในวันพรุ่งนี้พร้อมกับการอภิปรายเรื่องสาธารณสุขเกษตรกรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายประยุทธคาดว่าจะสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์แพทย์หูคอจมูกและคอในภูฏานในปีหน้ารวมทั้งหารือเกี่ยวกับแผนการตลาดสินค้าเกษตรในท้องถิ่น “หนึ่งกูวิคหนึ่ง” Product “ซึ่งสอดคล้องกับรูปผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งสัญลักษณ์ของไทย

ประเทศไทยเป็นผู้จัดจำหน่ายนำเข้ารายใหญ่ที่สุดของภูฏานซึ่งมีมูลค่าการนำเข้ารวมมูลค่า 455 ล้านเหรียญสหรัฐมูลค่า 24 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 800 ล้านบาท)

ในระหว่างการเยือนสองวันของนายประยูรเขาจะไปเยี่ยมคิงจิกมี Khesar Namgyel Wangchuk และสมเด็จพระราชินีสมเด็จพระราชินีฯ Jetsun Pema มีการหารือทวิภาคีกับนาย Tshering Tobgay ชาวภูฏานและเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์คนใหม่ของไทยในเมืองทิมพู

ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 52 ประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับภูฏานเริ่มมีความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียใต้เมื่อปีพ. ศ. 2532 นายประยุทธกล่าวในวันนี้ว่าการเยือนครั้งนี้ควรเน้นความสำคัญของประเทศไทยในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ราชอาณาจักรทั้งสองมีส่วนร่วมในการเคารพสถาบันกษัตริย์ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมรดกทางจิตวิญญาณมรดกอันน่าภาคภูมิใจในความเป็นเอกราชของอธิปไตยและคนใกล้ชิดที่จะติดต่อกับประชาชนแม้จะมีความไม่สมดุลของภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและประชากร ภูฏานได้ก่อตั้งความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับไทยในปี พ.ศ. 2532