แบงก์กรุงเทพ ปิดสาขามากกว่าเปิด ยันไม่กระทบลูกค้า

แบงก์กรุงเทพ ปิดสาขามากกว่าเปิด ยันไม่กระทบลูกค้า

admin No Comment
news

ธนาคารกรุงเทพ เผยกับผู้ถือหุ้น ในปีนี้แผนเปิดสาขายังมี แต่โดยรวมปิดมากกว่าเปิด ยันพิจารณาให้เหมาะสมและไม่กระทบลูกค้า นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่  ธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 60 ว่า แผนสาขาของธนาคารยังคงมีการเปิดสาขาใหม่อย่างต่อเนื่องแต่โดยรวมแล้วปีนี้น่าจะปิดสาขามากกว่าเปิดสาขา โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมและไม่ให้กระทบกับลูกค้า

ส่วนเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในช่วงครึ่งปีแรกคงไม่มีการขยับ หากมีการขยับก็คงจะเป็นในช่วงครึ่งปีหลังซึ่ง อาจมีกลุ่มลูกค้าที่ได้ต้องได้รับช่วยเหลือบ้าง เช่น กลุ่มเอสเอ็มอี โดยภาครัฐก็ต้องการให้ธนาคารช่วยดูแล ธนาคารก็จะดูเรื่องการปรับส่วนต่างดอกเบี้ย โดยพยายามดูแลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อรักษารายได้ดอกเบี้ยสุทธิให้มีการเติบโตอย่างเหมาะสม ขณะที่การปรับลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมบนช่องทางออนไลน์อาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้ค่าธรรมเนียมของธนาคารบ้าง  แต่ไม่มาก ประเมินว่าปีนี้จะกระทบรายได้ ประมาณ 3-5%ของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย ซึ่งธนาคารก็จะพยายามบริหารจัดการไปหารายได้จากส่วนอื่นมาทดแทน เพื่อให้รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตามการลดค่าธรรมเนียมจะทำให้ขยายฐานลูกค้าที่มาใช้บริการบนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และดิจิทัลมากขึ้น และเพิ่มอัตราการใช้บนช่องทางดิจิทัลมากขึ้น ทำให้ธนาคารรู้จักและเข้าใจลูกค้ามากขึ้น สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews