health news

หนูอยากให้พ่อ…”เลิกบุหรี่”

admin No Comments

“หนูอยากให้พ่อเลิกบุหรี่” ความในใจจากลูกๆ ที่หวังอยากให้พ่อหยุดสูบบุหรี่ เพราะโรคต่างๆ ที่ตามมาจากการสูบบุหรี่ ไม่ว่าจะเป็น มะเร็งปอด ถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจ และเส้นเลือดในสมอง ทำให้คนในครอบครัวเจ็บปวดกับการทรมานด้วยโรคดังกล่าวของผู้สูบบุหรี่

‘รางวัลอีสานทองคำ’ ผู้นำด้านสุขภาวะ

admin No Comments

พิธีมอบรางวัลอีสานทองคำ ประจำปี 2560 แก่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะ 67 ราย ที่ จ.ขอนแก่น ที่โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) เป็นประธานพิธีมอบรางวัลอีสานทองคำ ประจำปี 2560