snss

บริการทำความสะอาด: วิธีทำความสะอาดพื้นกระเบื้อง กำจัดคราบสกปรก

admin No Comments

บริการทำความสะอาด: วิธีทำความสะอาดพื้นกระเบื้อง กำจัดคราบสกปรก แม้พื้นกระเบื้องจะดูแลง่าย แต่หากทำความสะอาดโดยไม่ระวัง ก็อาจะทำให้เกิดรอยขีดข่วน ผุ กร่อนได้เหมือนกัน วิธีทำความสะอาดพื้นกระเบื้องด้วยของใช้ในบ้านมาฝากกัน ไว้ให้สำหรับคนที่แพ้น้ำยาเคมีแรง ๆ หรืออยากลองผสมน้ำยาทำความสะอาดพื้นใช้เอง หรือวิธีทำความสะอาดพื้นกระเบื้องยังไงไม่ให้มีรอย ตามไปชมกันเลยค่ะ

Read More

บริการจัดการอาคาร: ความสำคัญของการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

admin No Comments

บริการจัดการอาคาร: ความสำคัญของการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การตรวจระบบไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความปลอดภัยในโรงงาน ซึ่งการตรวจระบบไฟฟ้านั้นเป็นหน้าที่ของวิศวกรไฟฟ้า ช่างเทคนิคไฟฟ้า หรือ เจ้าหน้าที่ของฝ่ายวิศวกรรม ซึ่งจะเป็นไปตามกฎหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 2550 และตามกฎหมายของกระทรวงแรงงานตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 โดยทั่วไปแล้วงานตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเป็นหัวใจสำคัญของระบบการผลิต

Read More